Cuộc thi KHKT Cấp tỉnh năm 2014-2015

Đề tài: Thang tiện lợi

Đề tài: phần mềm quản lý thư viện trong trường THCS Nguyễn Du

Đề tài: Ứng dụng ngôn ngữ AUTOIT để sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi trong phòng thi

Đề tài: Khảo sát sự hiểu biết của học sinh về sức khoẻ sinh sản - tình dục tại một số trường THPT

Đề tài: Trò chơi game mini giúp học tiếng Anh


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU